Online nástroje pro distanční výuku 

V roce 2020 se díky pandemii stala distanční výuka celosvětovým pojmem, učitel musel řešit způsob komunikace se žáky, organizaci jejich práce, vyhodnocování výsledků a další činnosti související se vzdělávacím procesem. Většina pedagogických sborů zvolila užívání jednu z dostupných platforem určených k distanční výuce a na nich probíhala většina výuky. Tento titul si neklade za cíl negovat google classroom či microsoft teams, má za cíl poskytnout další vhodné multiplatformní nástroje, které doplňují tyto osvědčené platformy, ulehčují práci, zatraktivňují a zefektivňují výuku. Učitel tyto aplikace nemusí bezpodmínečně používat, ale je dobré je znát jako další alternativu, která se spolehlivě uplatní i při prezenční výuce.

Časová dotace 4h

OBSAH KURZU:

 1. Úvod představení platformy BBC micro:bit (časová dotace 1 h) 

 • základní popis a vlastnosti

 • příklady využití ve výuce

   2.    Úvod do programování BBC micro:bit (časová dotace 1 h)

 • seznámení s programovacím prostředím MS Make Code

 • první program

 • nahrání programu do BBC micro:bit

 • testování a úprava programu


3.  Vzorové úlohy (časová dotace 2 h)

 • řešení základních i pokročilejších úloh

 • programování, reakce na události na základě hodnot ze senzorů

 • radio komunikace mezi více BBC micro:bit

4.    BBC micro:bit dostupná rozšíření (časová dotace 1 h)

 • seznámení se základními elektronickými součástkami

 • připojení základních elektronických součástek přímo k BBC micro:bit, rozšiřující moduly, shieldy

 • ukázka propojení BBC micro:bit a Lego

5.   BBC micro:bit a STEAM projekt (časová dotace 2h)

 • ukázka platformy SAM studio/Scratch

 • využití dalších materiálů

 • návrh vlastního STEAM projektu

 • práce na projektu, testování a ladění

 • prezentace vlastního projektu

 • ukázky žákovských projektů