Letní škola robotiky
22. - 26. 7. 2024 

Výstupem vzdělávacího programu je učitel, který v hodinách robotiky či jiných technicky zaměřených hodinách využívá informační technologie, podněcuje zájem žáků o techniku, podporuje u žáků používání tvořivého a technického myšlení v běžném životě a tím zvyšuje jejich technickou a technologickou zdatnost.

Lego Mindstorm nebo Spike, ozoboti či mBoti a jiné varianty robotických hraček představují ideální platformu pro učitele a žáky, kteří si rádi hrají a samotným hraním se učí sestavovat postupy a programovat jednoduché a v případě soutěžních borců i velice složité algoritmy.

Cílem celého semináře je motivovaný učitel, který zvládá jednoduché úlohy a programátorské postupy pro programování jednoduchých autonomních mechanizmů, který dokáže nadchnout i děti a vést je k samostatné objevitelské práci s využitím všech dostupných zdrojů a vlastní invence. Řešení úloh, vymýšlení vlastních řešení je v tomto případě základem práce se stavebnicí se všemi programovatelnými hračkami bez rozdílu výrobní značky a to je hlavní kompetence, kterou je potřeba u žáků i učitelů rozvíjet.

Naším dalším cílem je též seznámit pedagogy s již existující zásobou zpracovaných úloh a metodiky. Tato podpora poskytne pedagogům prostor k efektivnějšímu využití času výuky, inspiruje je a zařadí do komunity, která vytváří další výukové zdroje a navzájem je sdílí.

Maximální počet účastníků je omezen na 15. Klademe důraz na pohodovou atmosféru a chceme se věnovat každému účastníkovi.

Fotogalerie z minulého ročníku

Termín: 22. - 26. 7.   2024 

místo konání: Polička - Městká knihovna Půda

cena (kurzovné) : 6 000Kč  - lze hradit z DVPP

cena nezahrnuje ubytování a stravování, ale po domluvě lze zajistit ubytování pospolu pro celou skupinu kurzistů

výběr technických prostředků je zcela v režii lektorů a víceméně reflektuje aktuální trendy v informatickém vzdělávání (umíme i Vexe a ostatní současné trendové hračky...)

Letní škola robotiky je čtyřdenní akce zaměřená na používání robotů a jejich variant ve výuce: skládá se ze čtyř nezávislých celků se shodnou hodinovou dotací.

Následující program je pouze orientační! V praxi se věnujeme robotům, které máte ve škole, či si je přivezete s sebou. Díky omezenému počtu účastníků se můžeme venovat individuální práci. Pokud vás zajímá nějaké téma, není problém se mu věnovat.

Zveme na každý rok hosty, kteří pak vedou své workshopy pro rok 2024 to bude Jakub Novotný s workshopem na SAMLAB... 

Postaráme se abyste se nenudili

Možný obsah kurzu:

4 BLOKY - DOTACE 5 x 8 h

1. blok - Chytré hračky a programování

Proč chytré hračky, vymezení pojmů, prezentace o nejnovějších trendech v zavádění této techniky do výuky. Jak na to, kde, jak a které nástroje použít. Motivace účastníků, představení hraček a aplikací, se kterými budeme v následujících hodinách pracovat.

Ozoboti na školách, hravé programování již od nejmenších žáků.

Workshop s miniroboty.

 • práce s ozokódy, první programátorské krůčky s barevnými kódy

 • ozoblockly.com - programovací platforma pro pokročilejší práci

 • základní programovací postupy

 • ozoboti a tablety, aplikace pro tablety

 • inspirace - ozobot.com, ozoboti.cz - tvorba materiálů metodika práce s miniroboty

 • V případě zájmu možno použít platformu VEX

Programovací platforma Scratch - objektové programování na základní škole.


 • První kroky - rozpohybuj scénu
 • První kroky - rámcové seznámení se s principy práce ve scratch analogie (umíš myslet v jednom jazyce, umíš ve všech)
 • praktická část workshopu zaminuj scénu, použij cyklus, časování. hodina: Programování pro nejmenší Tynker.
 • naučme se sami učit - tynker tutoriály, cesta k samostatnému učení - cíl každého učitele

7. hodina: Lego Mindstorm - ukázka práce se stavebnicí

 • představení prostředí programovacího jazyka, praktické ukázky, jak to vlastně funguje

 • první krůčky s programovacím jazykem Lego education

 • ukázky studentských projektů

8. hodina: Hrajeme si s arduinem - závěrečná část workshopu pro opravdové nadšence. Seznámení s platformou, ukázky prací žáků, objasnění principů programování základních desek.

2. Blok - Lego Mindstorm či Lego SPIKE od úplného začátku k expertovi.

1. hodina: Prezentace, proč lego roboti. Kam směřuje vývoj. Seznámení se se stavebnicí, rozdíly mezi home a edu verzí. Proč a jak užívat dané verze.

Co je engineering? Lego programování - Instalace, zahoření, jak na to...

2. hodina: Workshop - Programovatelná kostka - základ Mindstormu i SPIKE, ovládání, vstupy výstupy. Senzory a actory, stavíme prvního bota. Ovládání, konzole dálková správa přes BT. Komunikace s kostkou tabletem BT, kabel výhody a nevýhody. Zapojení kostky.

3. hodina: Programujeme základní úlohy

 • zobrazení na kostce, usměj se a zamrač - animace

 • časové prodlevy - příkaz čekej

 • první jízda - jedeme vzdálenost, zatáčíme, bádáme a objevujeme

 • jedeme ve čtverci

4. hodina: Pokročilejší úlohy - cyklus

 • zapojení čidel - touch senzor

 • podmínka pohybu v bludišti pomocí touch senzoru - hledáme algoritmus

5. hodina: Zapojení dalších senzorů

 • senzor ultrazvukový - měření vzdálenosti od objektu

 • jízda podél zdi

 • zastav před překážkou, jízda v bludišti

6. hodina: Zapojení dalších senzorů

 • senzor rozlišení barvy - poznej barvu

 • jízda po čáře

 • jízda v ohradě

 • vylepšené podmínky a cykly, zlepšujeme algoritmy

7. - 8. hodina: práce na samostatném projektu, komplikované bludiště - čára, překážky, barevné vzorce

 • zapojení extra senzorů, gyroskop, infračervený senzor

Nápady a zkušenosti z výuky, kroužků, metodika vedení. www.eduxe.cz

3. Blok - robotická havěť ve škole

 1. Motivační úvod do světa robotiky a automatizace (časová dotace 0,5 h) Ukázky praktického využití robotických zařízení v běžném prostředí a nejnovějších trendů v dané oblasti. Vymezení pojmů a postupů.

 2. Začínáme s roboty na prvním i druhém stupni. Praktický workshop. (časová dotace 1 h)

  • práce s ozokódy, první programátorské krůčky s barevnými kódy

  • pochopení principu programování bez tabletu či počítače s připravenými šablonami

  • vlastní tvorba trasy. Využití základních příkazů.

 3. Využití pokročilejších příkazů a možností (časová dotace 2,5 h)

  • Rychlost pohybu, křižovatky - náhodně vlevo, vpravo nebo rovně, přeskočení na čáru, otáčení, zastavení, krátké čekání, časovač, speciální pohyby - může počítat odbočení, změnu barvy dráhy, bodů

  • vlastní tvorba výukové hry pro mezipředmětové vztahy

  • využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování (připravené materiály, videa, plány hodin)

  • ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů

 4. Programování ozobotů v www.ozoblockly.com (časová dotace 1 h)

  • Naprogramování jednoduchého úkolu v začátečnické úrovni "novice",

  • Nahrání a spuštění naprogramované sekvence

  • Ukázka didaktických materiálů a postupů

 5. Pokročilejší programování a využití algoritmů v úrovni beginner a intermediate (časová dotace 2 h)

  • Využití více příkazů v jednom bloku

  • Zjednodušování blokového kódu

  • Zábavné úlohy a úkoly pro ozoboty. "Ozobot games"

  • hodina ukázky žákovských projektů

   1. želví grafika

   2. vyprávíme příběh

   3. cesta do školy,

   4. obchodní cestující

   5. zoo a zvířátka

   6. ozoboti a jiní v mezinárodních projektech

 6. využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování za pomoci ozokódů (časová dotace 0,5 h)

 7. ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů (časová dotace 0,5 h)

 8. mBoti ve škole - arduino, představení platformy. Ukázky mBbotů -0,5h

 • Make Block - programujeme jako ve scratch, ovládání robota, základní actory a čidla

 • využití ultrazvukového senzoru - určení vzdálenosti

 • barevný senzor - jízda po čáře - srovnáváme s Mindstorm 1,5 h

4.blok - 3D tisk

Blok 2 - Zdroje a návrh 3D objektů

 • volně dostupné zdroje 3D objektů na internetu

 • online nástroje pro 3D tvorbu objektů

 • desktopové dostupné nástroje

 • vlastní tvorba 3D objektu a jeho příprava pro tisk

Blok 3 - 3D tisk

 • princip 3D tisku a terminologie

 • ukázka prací a metodických postupů

 • práce s 3D tiskárnou (Průša a Ultimaker)

 • vlastní tisk dle vlastního návrhu

5. Blok - programátorský workshop

1. - 6. hodina: Práce na samostatném projektu, který si frekventant sám vybere a zpracuje pod dohledem lektorů metodou objevování zákonitostí a postupů s využitím poznatků z předchozích workshopů

7. - 8. hodina: Prezentace projektu a jeho zpracování, rozbor psotupů brainstorming nad řešeními.