Využití umělé inteligence ve výuce

základy práce s umělou inteligencí, algoritmizace a využití dovedností pro výuku na prvním i druhém stupni. Vhodné i pro učitele běžných předmětů.

Termín kurzu Lokace
8. 7. - 14. 7. 2024 Santander, Španělsko KURZ JE PLNĚ OBSAZENÝ
7. 7. - 13. 7. 2025 Santander, Španělsko
6. 7. - 12. 7. 2026 Santander, Španělsko

Co můžete od našeho kurzu očekávat? 

Využití umělé inteligence ve výuce

Tento kurz by měl kombinovat teoretické znalosti s praktickými dovednostmi, aby učitelé mohli efektivně integrovat AI do svých výukových metod a každodenní práce. 

Bonusy, které nenajdete na kurzech v České republice:

 • Návštěva španělské školy a možnost nahlédnout do španělského vzdělávacího systému
 • Seznámení s učiteli ze zahraničí a možnost vytvoření reálného mezinárodního projektu
 • prohlídka s dvojjazyčným výkladem historických perel Santander, Altamira
 • písečné pláže Santanderu, příboj vhodný pro surfování

Kurz bude veden v češtině a angličtině (s překladem).

Obsah a praktické dovednosti, které účastník získá:

1. Úvod do umělé inteligence

 • Definice a historie AI

 • Základní principy a technologie AI (strojové učení, neuronové sítě)

 • Přehled aktuálního využití AI ve společnosti a ve školství

2. AI ve vzdělávání

 • Příklady využití AI ve vzdělávání (personalizované učení, automatizace hodnocení)

 • Výhody a výzvy integrace AI do výuky

 • Etické aspekty využití AI ve vzdělávání

3. Nástroje a aplikace AI pro učitele

 • Přehled dostupných AI nástrojů a aplikací vhodných pro výuku

 • Praktické ukázky využití konkrétních AI nástrojů v hodinách (např. nástroje pro tvorbu kvízů, interaktivního obsahu, automatizaci zpětné vazby)

 • Jak vybírat a hodnotit AI nástroje pro vzdělávací účely

4. Integrace AI do výukových plánů

 • Metodiky pro začlenění AI do stávajících učebních plánů

 • Vytváření interdisciplinárních projektů s využitím AI

 • Případové studie a příklady dobré praxe

5. Praktické workshopy

 • Workshop 1: Vytváření vlastních AI projektů pro vyučování

 • Workshop 2: Adaptace a personalizace AI nástrojů pro konkrétní vyučovací předměty

 • Workshop 3: Hodnocení a reflexe využití AI ve vlastní výuce

6. Bezpečnost, soukromí a etika

 • Zásady pro bezpečné využívání AI ve školním prostředí

 • Ochrana osobních údajů a soukromí studentů při využití AI

 • Rozvoj kritického myšlení u studentů o dopadech AI

7. Závěrečné projekty a reflexe

 • Vytvoření závěrečného projektu, který integruje AI do výuky

 • Prezentace projektů a sdílení zkušeností mezi účastníky kurzu

 • Reflexe a plánování dalších kroků pro integraci AI do výuky

8. Doporučené zdroje a další vzdělávání

 • Seznam online zdrojů, literatury a komunit pro další vzdělávání v oblasti AI

 • Možnosti dalšího profesního rozvoje a specializace v oblasti AI ve vzdělávání

Tento kurz by měl být flexibilní a přizpůsobitelný různým úrovním znalostí účastníků o AI, aby podporoval jak úplné začátečníky, tak ty, kteří už mají s AI určité zkušenosti. Kurz by měl také poskytnout dostatek příležitostí pro praktické experimentování s AI nástroji a diskuzi o možnostech a omezeních jejich využití ve vzdělávání.

Náklady a financování

Od vašeho příletu se o vás kompletně postaráme

Kurzovné - 560€

Pobytové náklady - 700€

Ubytování a administrační poplatky