Polytechnika na základní škole

Polytechnické vzdělávání je tématem posledních let, kdy jsme zjistili, že není cílevědomě podporováno vzdělávání v technických vědách a technickému přístupu k řešení problémů. Vztah k technice a technologiim je třeba pěstovat od útlého věku žáka a zde hraje nedílnou úlohu učitel. Bohužel situace ve školství ukazuje, že většina učitelů k technice vztah nemá a tudíž nemá ani jak nadchnout mnohdy velmi talentované žáky k dalšímu technickému vzdělávání.

Tento vzdělávací titul si klade za cíl poodkrýt problematiku polytechniky učitelům se zájmem, ale bez patřičných znalostí a zkušeností s výukou techniky či programování. Ukázat, že pro výuku programování, či používání 3D tisku nemusí být vrcholný odborník, ale stačí základní znalosti, zájem a trocha píle a může velice úspěšně podporovat zájem malých techniků o tuto problematiku.

Časová dotace 8h

OBSAH KURZU:

BLOK 1 - DOTACE 4 h

1. Úvod problematika tvorby 3D modelů (časová dotace 1 h)

 • Vymezení pojmů a postupů.
 • Základních principů


2. Badatelská výuka přírodních věd. Praktický workshop. (časová dotace 1 h)

  • představení měřících sestav pro badatelskou výuku přírodních věd

  • ukázkové hodiny s využitím badatelského přístupu


3. Programování na základní škole (časová dotace 2 h)

  • Programovací jazyky vhodné pro základní školu

  • Blokové programování

  • Scratch, základní postupy, ukázky práce žáků

  • ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů


BLOK 2 - DOTACE 4 h - robotika, 3D tisk


4. Robotika (časová dotace 1h)

  • Ozobot na základní škole

  • Technické hračky - drony, microbity, a další programovatelná zařízení

  • Lego Mindstorm, popřípadě Micro:bit - programování robotů

  • Ukázka didaktických materiálů a postupů


5. 3D tisk na základní škole (časová dotace 2 h)

  • Úvod to teorie 3D tisku

  • Tiskárny a jejich principy

  • Tvorba 3D modelu a příprava pro tisk

  • Volné programy pro tvorbu prostorových modelů

  • Příprava modelu na tisk - slicery, technické detaily tisku

  • Hodina ukázky žákovských projektů


6. Využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů 3D tisk (časová dotace 0,5h)

7. Ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů (časová dotace 0,5 h)