Polytechnika na základní škole

Termín a místo kurzu 

29. 06. - 05. 07. 2024 Trutnov, Česká republika
28. 06. - 04. 07. 2025 Trutnov, Česká republika
01. 07 - 07. 07. 2026 Trutnov, Česká republika - možná změna termínu o 1 týden později. Upřesníme

Co můžete od našeho kurzu očekávat?

Sedmidenní kurz zaměřený na rozvoj technického myšlení a tvořivosti. Účastníci kurzu si projdou proces od 3D návrhu, tisku na 3D tiskárně až po ruční výrobu. K dispozici budou moderně vybavené učebny, kde nechybí 3D tiskárny, 3D frézky, ale i nově vybudovaná dílna pro ruční prace. Bude to sedm dní nabytých nápady a aktivitami. Kurz je vhodný pro učitele prvního a druhého stupně. Kurz bude vedený v českém jazyce.Obsah kurzu:

Blok 1 - Polytechnické vzdělávání

 • úvod do problematiky

 • prolínání polytechnického vzdělávání do jednotlivých předmětů

 • využití na školách

 • dostupné zdroje informací a technologií vhodných pro školy

Blok 2 - Zdroje a návrh 3D objektů

 • volně dostupné zdroje 3D objektů na internetu

 • online nástroje pro 3D tvorbu objektů

 • desktopové dostupné nástroje

 • vlastní tvorba 3D objektu a jeho příprava pro tisk

Blok 3 - 3D tisk

 • princip 3D tisku a terminologie

 • ukázka prací a metodických postupů

 • práce s 3D tiskárnou (Průša a Ultimaker)

 • vlastní tisk dle vlastního návrhu

Blok 4 - Další technologie 

 • programovatelná frézka

 • soustruh

 • Laserové řezačky

 • Další možnosti

Blok 5 - Ruční práce

 • ruční práce v dílenské učebně

 • metodika zařazení dílen do polytechnického vzdělávání

 • ukázky a možnosti dílenských prací

Náklady a financování kurzu 

Kurzovné

560€

Administrační balíček pobytových nákladů

Zahrnuje oběd, svačinu, večeři, fakultativní výlety a program.

300€

Ubytování pomůžeme zajistit podle vašich požadavků 

Možné fakturovat jako pobytové náklady včetně administračního balíčku

Financování nákladů je možné prostřednictvím programu Erasmus+