Pasco senzorium - badatelská výuka s Pascem

Cílem semináře je ukázat vyučujícím, že při výuce těchto předmětů se nemusí omezit na klasický výklad, popř. pokus prováděný ve třídě. Účastníkům semináře představíme nejen celou řadu senzorů, sond a příslušenství, rozdělených do specializovaných sad podle předmětů, ale praktickými ukázkami jim dáme řadu námětů na konkrétní pokusy a měření. Pedagogové díky inspirativním ukázkám a námětům zjistí, že příroda a dennodenní činnosti jsou dokonalou laboratoří, navíc takovou, která je blízká jejich žákům. Učitel používající PASCO v hodině dokáže podpořit aktivitu a zájem dětí, měřící metody simulují postupy v reálném výzkumu a jejich výstupy jsou pro žáky pochopitelnější.

Hodinová dotace - 8 hodin

Obsah semináře -

Teoretický úvod k práci s měřící sadou.

 • Výhody a nevýhody při měření - pracujeme s tím, co máme.
 • Popis potřebného vybavení, konkrétní příklady.
 • Využití senzorů při výuce - demonstrační x skupinová výuka.
 • Metody výuky s platformou PASCO.
 • Příklady skupinové výuky.
 • Specifika výuky v učebně a v terénu.
 • Principy interaktivní výuky.

Seznámení se SW SPARKvue, který umožní pedagogům

 • sběr dat z experimentů a jejich vyhodnocení. Ovládání datalogeru a senzorů. Využití dalšího SW pro zpracování a publikování výsledků měření.
 • Instalace SW pro platformu windows základní funkce SPARKvue.
 • Nastavení podmínek sledování experimentu - taktovací frekvence, typ zobrazení (analogově/digitálně, tabulka/graf apod.), zahájení a ukončení sběru dat.
 • Manuální a automatický sběr dat.
 1. Workshop 1 -  příprava laboratorního protokolu - práce se SPARKvue.
 2. Workshop 2 -  konkrétní úlohy a příklady.