Ozoboti ve výuce na základní škole

Ozobot je inteligentní minibot, rychle a snadně programovatelný pomocí intuitivního editoru OzoBlockly (free online aplikace) nebo ozokódů (programování pomocí barevných kódů na papíře). Tento malý robot je ideální nástroj do výuky, rozvíjí kreativitu, logiku, učí základy programování, kódování a robotiky. Je to skvělá vzdělávací pomůcka a hračka zároveň. Programování rozvíjí osobnost žáka, matematické myšlení, informatické myšlení, tvořivost, kompetence k řešení úloh, systematičnost. Umožňuje žákům pochopit, že správného výsledku mohou dosáhnout různými způsoby.

OBSAH KURZU:

BLOK 1 - programování bez PC, tabletů.

 • Motivační úvod do světa robotiky a automatizace Ukázky praktického využití robotických zařízení v běžném prostředí a nejnovějších trendů v dané oblasti. Vymezení pojmů a postupů.
 • Začínáme s Ozoboty na prvním i druhém stupni. Praktický workshop.
 • práce s ozokódy, první programátorské krůčky s barevnými kódy
 • pochopení principu programování bez tabletu či počítače s připravenými šablonami
 • vlastní tvorba výukové hry pro mezipředmětové vztahy - ozokódy
 • využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování za pomoci ozokódů (připravené materiály, videa, plány hodin)
 • ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů

BLOK 2 - programování a algoritmizace v www.ozoblockly.com

 • Programování ozobotů v www.ozoblockly.com
 • Naprogramování jednoduchého úkolu v začátečnické úrovni "novice"
 • Nahrání a spuštění naprogramované sekvence
 • Ukázka didaktických materiálů a postupů
 • Pokročilejší programování a využití algoritmů v úrovni beginner a intermediate, vhodné i pro žáky na druhém stupni.

BLOK 3 - vlastní projekt