Efektivní vyžívání online nástrojů ve vzdělávání

Termín kurzu Lokace
27. 10 - 02. 11. 2024 Korfu, Řecko  -  stále volná místa
26. 10 - 01. 11. 2025 Korfu, Řecko
25. 10 - 31. 11. 2026 Korfu, Řecko


Místo konání kurzu: Androiti School, Kerkira, Řecko

Občerstvení: poskytnuté v areálu školy

Co můžete od našeho kurzu očekávat?

Sedmidenní kurz zaměřený na dovednosti v oblasti využívání moderních technologií ve výuce či mezinárodních projektech. Kurz bude zaměřený na dostupné online zdroje a aplikace. Od grafických dovedností v Canva či Microsoft Designer, online dokumenty, tvorba kvízů či online testů v aplikacích jako je Kahoot, Google Microsoft forms. Kurz je vhodný pro učitele všech předmětů a stupňů základní i střední školy.

Bonusy, které nenajdete na kurzech v České republice:

 • Výuka v prostorách řecké školy a možnost nahlédnout do řeckého vzdělávacího systému
 • Neformální pracovní setkání se skupinou řeckých učitelů nad tvorbou mezinárodních projektů
 • Seznámení s učiteli ze zahraničí (především slovanské národnosti, účastníků kurzu) a možnost vytvoření reálného mezinárodního projektu
 • prohlídka s dvojjazyčným výkladem historických a přírodních perel ostrova Korfu

Kurz bude veden v češtině, slovenčině a angličtině (s překladem) 


Praktické dovednosti, které účastník získá:

METODIKA:
Tento kurz je založený na praktickém přístupu k výuce, které umožní účastníkům
získat potřebné dovednosti na praktickou realizaci. To znamená, že po získaní základních informácí o nástrojích, si mohou aplikace vyzkoušet, probrat s lektory nápady na praktické využití, podělit se o praktické zkušenosti. 

 • Nástroje na tvorbu prezentací
 • Magic School (využití  umělé inteligence) a její přínos spolu s jazykovými modely
 • Multimediální prezentace on-line
 • Kreslení, editace, grafika, fotogalerie
 • Dokumenty online
 • Myšlenkové mapy, spolupráce, prezentační nástroje
 • Kvízy, křížovky, testy, puzzles, Kahoot
 • Animace a využití prvků kódování a programování (Code.org a Scratch, Galaxiada
 • Blogy, portfolia, Wiki ...)
 • Tvotba interaktivních map


BLOK 1 - SDÍLENÍ JE ZÁKLAD

 • Sdílené textové
 • Sdílené tabulky
 • Online prezentace
 • Sdílení dokumentů a souborů, spolupráce v týmu

BLOK 2 - Kvízy a zpětná vazba

 • Tvorba Kahootů a kvízů
 • Online formuláře
 • Další aplikace pro tvorbu interaktivního online obsahu

BLOK 3 - Umělá inteligence ve výuce

 • Jazykové modely Chat GPT, Gemini, MS Copilot
 • Generativní umělá inteligence - tvorba grafiky
 • Aspekty využívání Ai ve škole

BLOK 4 - Rychlé a užitečné aplikace

 • QR - tvorba a využití QR kódů
 • Jednoúčelové aplikace - zkracovače adres, úprava PDF, komprese dokumentů..

BLOK 5 - Výukové virtuální systémy

 • Google classroom nebo MS Teams
 • Možnosti komunikace týmů

BLOK 6 - Tvorba interaktivních map ve výuce 

 • Google mapy a tvorba vlastní mapy
 • Mapy.cz


Náplň kurzů je přizpůsobován aktuálním trendům ve využití ICT ve výuce. A požadavkům frekventantů kurzu.

Náklady a financování


Kurzovné:           560€

Pobytové náklady - Účastník si zajišťuje vlastní ubytování a stravování. Jsme připraveni vám pomoci při zajištění ubytování.