Google Suite a MS Office365 v učitelském životě


Seminář poskytuje základní teoretický úvod do cloudových řešení Microsoft Office 365 nebo Google -Suite (dle požadavků jednotlivých škol) i jejího praktického využití ve výuce v mateřských a základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Součástí semináře je i praktický workshop zaměřený na získání ICT dovedností v dané oblasti. Pro praktické ukázky bude využita školicí licence Microsoft Office 365 či G Suite (dle požadavků jednotlivých škol) žadatele (případně licence školy, dle potřeb školy) a další podpůrné materiály.

Hodinová dotace - 6 hodin

Obsah semináře:

 • Seznámení se základním principem a filozofií přínosu cloudových služeb.
 • Získání praktických dovedností pro začleňování cloudových služeb ve výuce, ale i v řízení školy a běžném každodenním provozu.
 • Microsoft Office 365: Seznámení s nástroji Outlook, Kalendář, OneDrive a především s typickými školními nástroji jako jsou Class Notebook, Forms, Sway, Microsoft Classroom, Yammer, aktivita Skype in the Classroom a nástroje pro řízení chodu školy SharePoint a Planner.
 • G Suite - seznámení nejen s Gmailem, Kalendářem, Google Diskem, ale především s typickými školními nástroji jako Google Classroom, Formuláři, Hangouts, Google Webs, Fotky, Mapy, G+ a Google Keep
 • Práce s textovými a tabulkovými dokumenty
 • základní práce s dokumenty, duplikování, kopírování a přesun dokumentů v úložišti
 • Historie dokumentu, stažení a export
 • Kouzlo sdílení, základní pravidla sdílení a jeho možnosti
 • Spolupráce školního týmu v rámci sdílených dokumentů
 • Úložiště v cloudu
 • práce s offline soubory
 • práce s online soubory
 • sdílení souborů a složek
 • školní úložiště a týmová práce
 • bezpečnost při práci s úložištěm a možná rizika. Předcházení problémů a rizik cloudových úložišť
 • Formuláře
 • tvorba online formuláře - dotazníku
 • nastavení dotazníku, sdílení a publikování.
 • práce s výstupem dotazníku, shrnutí a statistika
 • praktické ukázky využití dotazníku
 • Prezentujeme on-line
 • práce s online prezentačními aplikacemi
 • sdílení, publikování a odkazování na online prezentace
 • možnost online spolupráce při tvorbě prezentace
 • vytvoření offline prezentace a její následné použití
 • Týmová spolupráce - virtuální třída
 • ukázka virtuální třídy
 • využití virtuální třídy, kontrola uživatel
 • zadávání práce ve virtuální tříděvýstupy uživatelů a práce s nimi