Office 365 pro distanční výuku

Seminář poskytuje základní teoretický úvod do cloudových řešení Office 365 i jeho praktického využití v distanční výuce na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Důraz bude kladen na práci ve virtuálních učebnách. Součástí semináře je i praktický workshop zaměřený na získání ICT dovedností v dané oblasti. Pro praktické ukázky bude využita školící licence Office 365 a další podpůrné materiály. 

Časová dotace 8h

OBSAH KURZU:

 1. Seznámení se základním principem a filozofií přínosu cloudových služeb. (hodinová dotace 0,50 h) 

 • Získání praktických dovedností pro začleňování cloudových služeb ve výuce, ale i v řízení školy a běžném každodenním provozu.
 • Office 365 - seznámení nejen s Outlookem, Kalendářem, Onedrive, ale především s typickými školními nástroji jako MS Teams, Formuláři, 

2.    Práce s textovými a tabulkovými dokumenty (časová dotace 1 h)

 • základní práce s dokumenty, duplikování, kopírování a přesun dokumentů v úložišti
 • Historie dokumentu, stažení a export
 • Kouzlo sdílení, základní pravidla sdílení a jeho možnosti
 • Spolupráce školního týmu v rámci sdílených dokumentů


3.  Úložiště v cloudu (časová dotace 1 h)

 • práce s offline soubory
 • práce s online soubory
 • sdílení souborů a složek
 • školní úložiště a týmová práce
 • bezpečnost při práci s úložištěm a možná rizika. Předcházení problémů a rizik cloudových úložišť

4.    Formuláře a kvízy (časová dotace 1 h)

 • tvorba online formuláře - dotazníku
 • nastavení dotazníku, sdílení a publikování.
 • práce s výstupem dotazníku, shrnutí a statistika
 • praktické ukázky využití dotazníku

5.   Týmová spolupráce - virtuální třída (časová dotace 4 h)

 • ukázka virtuální třídy z pohledu učitele a z pohledu žáka
 • vytvoření týmu, struktura kurzu/třídy + komunikace
 • zadávání práce ve virtuální třídě
 • výstupy uživatelů a práce s nimi
 • videokonference Meet
 • hodnocení


6.  Distanční výuka (hodinová dotace 0,50 h)

 • jasná pravidla distanční výuky
 • plánování
 • komunikace s rodiči, žáky i kolegy
 • bezpečnost se vyplatí nepodceňovat
 • zkušenosti, problémy a jejich řešení