Lego Mindstorm - začínáme s robotikou


Lego Mindstorm představuje ideální platformu pro učitele a žáky, kteří si rádi hrají a samotným hraním se učí programovat a algoritmizovat jednoduché a v případě soutěžních borců i velice složité algoritmy.

Cílem celého semináře je motivovaný učitel, který zvládá jednoduché úlohy a programátorské postupy pro programování jednoduchých autonomních mechanizmů, který dokáže nadchnout i děti a vést je k samostatné objevitelské práci s využitím všech dostupných zdrojů a vlastní invence. Řešení úloh, vymýšlení vlastních postupů je v tomto případě základem práce se stavebnicí Lego Mindstorm.

Hodinová dotace - 8 hodin

Obsah semináře -

 1. Prezentace, proč lego roboti. Kam směřuje vývoj, seznámení se se stavebnicí, rozdíly mezi home a edu verzí. Proč a jak užívat dané verze.

Co je engineering? Lego programování - Mindstorm Education EV3. Instalace jak na to...

 1. Workshop - Programovatelná kostka - základ Mindstormu, ovládání, vstupy výstupy. Senzory a actory, stavíme prvního bota. Ovládání, konzole dálková správa přes BT. Komunikace s kostkou tabletem BT, kabel výhody a nevýhody. Zapojení kostky.
 2. Programujeme základní úlohy
 • zobrazení na kostce, usměj se a zamrač - animace
 1. Pokročilejší úlohy - cyklus
 • zapojení čidel - touch senzor
 • podmínka pohybu v bludišti pomocí touch senzoru - hledáme algoritmus
 1. Zapojení dalších senzorů
 • senzor ultrazvukový - měření vzdálenosti od objektu
 • jízda podél zdi
 • zastav před překážkou, jízda v bludišti
 1. Zapojení dalších senzorů
 • senzor rozlišení barvy - poznej barvu
 • jízda po čáře
 • jízda v ohradě
 • vylepšené podmínky a cykly, zlepšujeme algoritmy
 1. práce na samostatném projektu, komplikované bludiště - čára, překážky, barevné vzorce
 • zapojení extra senzorů gyroskop, infračervený senzor

Nápady a zkušenosti z výuky, online komunita učitelů