Hrajeme si s microbity

Programovatelná deska BBC micro:bit představuje most mezi abstraktními koncepty informatického myšlení a hmatatelnou zkušeností žáků při řešení úloh reálného světa prostřednictvím dostupného hardware BBC micro:bit i software, tedy vlastního programu. Žáci navrhují a realizují vlastní dílčí řešení, která testují, zlepšují a ze kterých skládají funkční celek, který řeší původní úlohu.

BBC micro:bit u žáků rozvíjí porozumění konceptům a jazyku, kterým mluví počítače. Rozvíjí u žáků digitální kreativitu a kombinuje rozvoj informatického myšlení, programování a inovace.

Pomocí BBC micro:bit získávají žáci také další kompetence a dovednosti pro 21. století, například kritické myšlení a spolupráci, rozvoj sebevědomí, aktivní přístup k řešení problémů, mít nápady, sdílet je a realizovat je.

BBC micro:bit je navržen pro snadné začátky, umožňuje okamžitý úspěch, ale zároveň se stává sofistikovanějším nástrojem tak, jak rostou znalosti a porozumění žáků.

Časová dotace 8h

OBSAH KURZU:

 1. Úvod představení platformy BBC micro:bit (časová dotace 1 h) 

 • základní popis a vlastnosti

 • příklady využití ve výuce

   2.    Úvod do programování BBC micro:bit (časová dotace 1 h)

 • seznámení s programovacím prostředím MS Make Code

 • první program

 • nahrání programu do BBC micro:bit

 • testování a úprava programu


3.  Vzorové úlohy (časová dotace 2 h)

 • řešení základních i pokročilejších úloh

 • programování, reakce na události na základě hodnot ze senzorů

 • radio komunikace mezi více BBC micro:bit

4.    BBC micro:bit dostupná rozšíření (časová dotace 1 h)

 • seznámení se základními elektronickými součástkami

 • připojení základních elektronických součástek přímo k BBC micro:bit, rozšiřující moduly, shieldy

 • ukázka propojení BBC micro:bit a Lego

5.   BBC micro:bit a STEAM projekt (časová dotace 2h)

 • ukázka platformy SAM studio/Scratch

 • využití dalších materiálů

 • návrh vlastního STEAM projektu

 • práce na projektu, testování a ladění

 • prezentace vlastního projektu

 • ukázky žákovských projektů