Google suite pro distanční výuku

Seminář poskytuje základní teoretický úvod do cloudových řešení G-Suite i jejího praktického využití v distanční výuce na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Důraz bude kladen na práci ve virtuálních učebnách. Součástí semináře je i praktický workshop zaměřený na získání ICT dovedností v dané oblasti. Pro praktické ukázky bude využita školící licence G-Suite a další podpůrné materiály. 

Časová dotace 8h

OBSAH KURZU:

 1. Seznámení se základním principem a filozofií přínosu cloudových služeb. (hodinová dotace 0,50 h) 

 • Získání praktických dovedností pro začleňování cloudových služeb ve výuce, ale i v řízení školy a běžném každodenním provozu.

 • G Suite - seznámení nejen s Gmailem, Kalendářem, Google Diskem, ale především s typickými školními nástroji jako Google Classroom, Formuláři, Hangouts, Google Webs, Fotky, Mapy, G+ a Google Keep

2.    Práce s textovými a tabulkovými dokumenty (časová dotace 1 h)

 • základní práce s dokumenty, duplikování, kopírování a přesun dokumentů v úložišti
 • Historie dokumentu, stažení a export
 • Kouzlo sdílení, základní pravidla sdílení a jeho možnosti
 • Spolupráce školního týmu v rámci sdílených dokumentů


  3.  Úložiště v cloudu (časová dotace 1 h)

  • práce s offline soubory
  • práce s online soubory
  • sdílení souborů a složek
  • školní úložiště a týmová práce
  • bezpečnost při práci s úložištěm a možná rizika. Předcházení problémů a rizik cloudových úložišť

  4.    Formuláře a kvízy (časová dotace 1 h)

  • tvorba online formuláře - dotazníku
  • nastavení dotazníku, sdílení a publikování.
  • práce s výstupem dotazníku, shrnutí a statistika
  • praktické ukázky využití dotazníku

  5.   Týmová spolupráce - virtuální třída (časová dotace 4 h)

  • ukázka virtuální třídy z pohledu učitele a z pohledu žáka
  • vytvoření týmu, struktura kurzu/třídy + komunikace
  • zadávání práce ve virtuální třídě
  • výstupy uživatelů a práce s nimi
  • videokonference Meet
  • hodnocení


  6.  Distanční výuka (hodinová dotace 0,50 h)

  • jasná pravidla distanční výuky
  • plánování
  • komunikace s rodiči, žáky i kolegy
  • bezpečnost se vyplatí nepodceňovat
  • zkušenosti, problémy a jejich řešení