Letní škola robotiky Erasmus +
22. - 27. 7. 2024 

Výstupem vzdělávacího programu je učitel, který v hodinách robotiky či jiných technicky zaměřených hodinách využívá informační technologie, podněcuje zájem žáků o techniku, podporuje u žáků používání tvořivého a technického myšlení v běžném životě a tím zvyšuje jejich technickou a technologickou zdatnost.

Lego Mindstorm nebo Spike, ozoboti či mBoti a jiné varianty robotických hraček představují ideální platformu pro učitele a žáky, kteří si rádi hrají a samotným hraním se učí sestavovat postupy a programovat jednoduché a v případě soutěžních borců i velice složité algoritmy.

Cílem celého semináře je motivovaný učitel, který zvládá jednoduché úlohy a programátorské postupy pro programování jednoduchých autonomních mechanizmů, který dokáže nadchnout i děti a vést je k samostatné objevitelské práci s využitím všech dostupných zdrojů a vlastní invence. Řešení úloh, vymýšlení vlastních řešení je v tomto případě základem práce se stavebnicí se všemi programovatelnými hračkami bez rozdílu výrobní značky a to je hlavní kompetence, kterou je potřeba u žáků i učitelů rozvíjet.

Naším dalším cílem je též seznámit pedagogy s již existující zásobou zpracovaných úloh a metodiky. Tato podpora poskytne pedagogům prostor k efektivnějšímu využití času výuky, inspiruje je a zařadí do komunity, která vytváří další výukové zdroje a navzájem je sdílí.

Maximální počet účastníků je omezen na 15. Klademe důraz na pohodovou atmosféru a chceme se věnovat každému účastníkovi.

Fotogalerie z minulého ročníku


Termín: 22. 7. - 27. 7.   2024 

místo konání: Polička - Městká knihovna Půda

cena (kurzovné) :  540€ 

cena nezahrnuje ubytování a stravování. Po domluvě lze zajistit ubytování pospolu pro celou skupinu "kurzistů"

Pro účastníky bude k dispozici bohatý výběr technologií, robotů a stavebnic, které reflektují moderní trendy ve edukativních technologiích. 

Možný obsah kurzu:

4 BLOKY - DOTACE 5 x 8 h

Letní škola robotiky je čtyřdenní akce zaměřená na používání robotů a jejich variant ve výuce: skládá se ze čtyř nezávislých celků se shodnou hodinovou dotací.

1. blok - Chytré hračky a programování

Proč chytré hračky, vymezení pojmů, prezentace o nejnovějších trendech v zavádění této techniky do výuky. Jak na to, kde, jak a které nástroje použít. Motivace účastníků, představení hraček a aplikací, se kterými budeme v následujících hodinách pracovat.

Ozoboti na školách, hravé programování již od nejmenších žáků.

Workshop s miniroboty.

 • práce s ozokódy, první programátorské krůčky s barevnými kódy

 • ozoblockly.com - programovací platforma pro pokročilejší práci

 • základní programovací postupy

 • ozoboti a tablety, aplikace pro tablety

 • inspirace - ozobot.com, ozoboti.cz - tvorba materiálů metodika práce s miniroboty

 • V případě zájmu možno použít platformu VEX

Programovací platforma Scratch - objektové programování na základní škole.


 • První kroky - rozpohybuj scénu
 • První kroky - rámcové seznámení se s principy práce ve scratch analogie (umíš myslet v jednom jazyce, umíš ve všech)
 • praktická část workshopu zaminuj scénu, použij cyklus, časování. hodina: Programování pro nejmenší Tynker.
 • naučme se sami učit - tynker tutoriály, cesta k samostatnému učení - cíl každého učitele

7. hodina: Lego Mindstorm - ukázka práce se stavebnicí

 • představení prostředí programovacího jazyka, praktické ukázky, jak to vlastně funguje

 • první krůčky s programovacím jazykem Lego education

 • ukázky studentských projektů

8. hodina: Hrajeme si s arduinem - závěrečná část workshopu pro opravdové nadšence. Seznámení s platformou, ukázky prací žáků, objasnění principů programování základních desek.

2. Blok - Lego Mindstorm či Lego SPIKE od úplného začátku k expertovi.

1. hodina: Prezentace, proč lego roboti. Kam směřuje vývoj. Seznámení se se stavebnicí, rozdíly mezi home a edu verzí. Proč a jak užívat dané verze.

Co je engineering? Lego programování -  Instalace, zahoření, jak na to...

2. hodina: Workshop - Programovatelná kostka - základ Mindstormu i SPIKE, ovládání, vstupy výstupy. Senzory a actory, stavíme prvního bota. Ovládání, konzole dálková správa přes BT. Komunikace s kostkou tabletem BT, kabel výhody a nevýhody. Zapojení kostky.

3. hodina: Programujeme základní úlohy

 • zobrazení na kostce, usměj se a zamrač - animace

 • časové prodlevy - příkaz čekej

 • první jízda - jedeme vzdálenost, zatáčíme, bádáme a objevujeme

 • jedeme ve čtverci

4. hodina: Pokročilejší úlohy - cyklus

 • zapojení čidel - touch senzor

 • podmínka pohybu v bludišti pomocí touch senzoru - hledáme algoritmus

5. hodina: Zapojení dalších senzorů

 • senzor ultrazvukový - měření vzdálenosti od objektu

 • jízda podél zdi

 • zastav před překážkou, jízda v bludišti

6. hodina: Zapojení dalších senzorů

 • senzor rozlišení barvy - poznej barvu

 • jízda po čáře

 • jízda v ohradě

 • vylepšené podmínky a cykly, zlepšujeme algoritmy

7. - 8. hodina: práce na samostatném projektu, komplikované bludiště - čára, překážky, barevné vzorce

 • zapojení extra senzorů, gyroskop, infračervený senzor

Nápady a zkušenosti z výuky, kroužků, metodika vedení. www.eduxe.cz

3. Blok - robotická havěť ve škole

 1. Motivační úvod do světa robotiky a automatizace (časová dotace 0,5 h) Ukázky praktického využití robotických zařízení v běžném prostředí a nejnovějších trendů v dané oblasti. Vymezení pojmů a postupů.

 2. Začínáme s roboty na prvním i druhém stupni. Praktický workshop. (časová dotace 1 h)

  • práce s ozokódy, první programátorské krůčky s barevnými kódy

  • pochopení principu programování bez tabletu či počítače s připravenými šablonami

  • vlastní tvorba trasy. Využití základních příkazů.

 3. Využití pokročilejších příkazů a možností (časová dotace 2,5 h)

  • Rychlost pohybu, křižovatky - náhodně vlevo, vpravo nebo rovně, přeskočení na čáru, otáčení, zastavení, krátké čekání, časovač, speciální pohyby - může počítat odbočení, změnu barvy dráhy, bodů

  • vlastní tvorba výukové hry pro mezipředmětové vztahy 

  • využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování (připravené materiály, videa, plány hodin)

  • ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů

 4. Programování ozobotů v www.ozoblockly.com (časová dotace 1 h)

  • Naprogramování jednoduchého úkolu v začátečnické úrovni "novice",

  • Nahrání a spuštění naprogramované sekvence

  • Ukázka didaktických materiálů a postupů

 5. Pokročilejší programování a využití algoritmů v úrovni beginner a intermediate (časová dotace 2 h)

  • Využití více příkazů v jednom bloku

  • Zjednodušování blokového kódu

  • Zábavné úlohy a úkoly pro ozoboty. "Ozobot games"

  • hodina ukázky žákovských projektů

   1. želví grafika

   2. vyprávíme příběh

   3. cesta do školy,

   4. obchodní cestující

   5. zoo a zvířátka

   6. ozoboti a jiní v mezinárodních projektech

 6. využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování za pomoci ozokódů (časová dotace 0,5 h)

 7. ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů (časová dotace 0,5 h)

 8. mBoti ve škole - arduino, představení platformy. Ukázky mBbotů -0,5h

 • Make Block - programujeme jako ve scratch, ovládání robota, základní actory a čidla

 • využití ultrazvukového senzoru - určení vzdálenosti

 • barevný senzor - jízda po čáře - srovnáváme s Mindstorm 1,5 h

4.blok - 3D tisk

Blok 2 - Zdroje a návrh 3D objektů

 • volně dostupné zdroje 3D objektů na internetu

 • online nástroje pro 3D tvorbu objektů

 • desktopové dostupné nástroje

 • vlastní tvorba 3D objektu a jeho příprava pro tisk

Blok 3 - 3D tisk

 • princip 3D tisku a terminologie

 • ukázka prací a metodických postupů

 • práce s 3D tiskárnou (Průša a Ultimaker)

 • vlastní tisk dle vlastního návrhu

5. Blok - programátorský workshop

1. - 6. hodina: Práce na samostatném projektu, který si frekventant sám vybere a zpracuje pod dohledem lektorů metodou objevování zákonitostí a postupů s využitím poznatků z předchozích workshopů

7. - 8. hodina: Prezentace projektu a jeho zpracování, rozbor psotupů brainstorming nad řešeními.