Dotyková zařízení ve výuce

Používání dotykových zařízení je fenomén poslední doby, je tedy na učitelích, jak s ním naloží. Leze se pro výuku s tablety nadchnout či ji totálně zatratit. Jisté je, že vytvořit smysluplnou hodinu s tablety je zpočátku velice náročné a někdy lze s úspěchem pochybovat o smysluplnosti vynaložené energie. Co tedy s tablety? Lze je zakázat, nebo naopak smysluplně zapojit do vzdělávacího procesu formou "tabletových tříd" nebo BYOD. Základem je ovšem znalost a zkušenost pedagoga, aby se v dané problematice orientoval a byl schopen posoudit, kdy je použití dotykového zařízení vhodné a kdy spíše na škodu výuky.

Tento základní kurz si klade za cíl seznámit, učitele základních škol s výhodami i nevýhodymi dotykových zařízení, naučit se orientovat v nastavování základních parametrů nezbytných pro bezchybný běh zařízení během výuky. Dále pak ukázat část možností, které použití tabletů přináší a nabízí. V neposlední řadě si vyzkouší přímo vedení aktivity jako součásti hodiny, či vytvoření materiálu přímo pro práci s dotykovým zařízením.

Časová dotace 8h

OBSAH KURZU:

BLOK 1 - DOTACE 4 h - Úvod do používání dotykových zařízení

Úvod (časová dotace 1 h)

Nastavení konstrukce, základní ovládání a údržba dle operačního systému

 • Tablety s OS Win, IOS, Android

 • Výhody a nevýhody jednotlivých operačních systémů a konstrukčních řešení

 • Na co si dát pozor při výběru zařízení

 • Hromadná správa, jak na to.


 • využití v běžných hodinách (časová dotace 1 h)

  • Jak zapojit tablet do výuky pouze se základní výbavou

  • volně použitelné aplikace pro všechny hodiny

  • fotíme a nahráváme

  • ukázkové hodiny s využitím


 1. Tablet, jako měřící konzole ci virtuální laboratoř (časová dotace 2 h)

  • Ukázky zapojení tabletů do badatelsky orientované výuky s použitím vlastních čidel tabletů čiměřícich systémů

  • zpracování výsledků - práce s office pro multiplatformy

  • rozšířená realita a její využití ve výuce


BLOK 2 - DOTACE 4 h - Aplikace - vhodné aplikace podle operačních systémů


 1. Aplikace podle předmětů multiplatformní (časová dotace 2h)

  • Matematika první a druhý stupeň

  • Český jazyk

  • Jazyky

  • Přírodní vědy

  • Programování

  • Ukázka didaktických materiálů a postupů

  • Práce ve skupinách, kooperace, sdílené dokumenty


 1. Komunity, zdroje nápadů a inspirace (časová dotace 1h)

  • hromadné ovládání - manageování skupin

  • platformy pro třídní spolupráci (classrooms)


 1. využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro dotyková zařízení (časová dotace 0,5h)

 2. ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů (časová dotace 0,5 h)