Učitel v (ne)bezpečí na internetu


Co můžete od našeho kurzu očekávat?

Cílem semináře je seznámit učitele s riziky virtuálního světa a komunikace, podpořit
je v preventivním a výchovném působení, aby se pedagogové a jejich žáci nestali
oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování. Součástí semináře jsou
ukázky z online světa jejich žáků s důrazem na skutečné situace, ve kterých se žáci,
ale i učitelé ocitají každý den.

Hodinová dotace - 4 hodiny

Obsah semináře:

1. Učitel v (ne)bezpečí
a. zabezpečení účtů a přístup do školních aplikací
b. kyberšikana učitelů. Ukázka situací a možná řešení
c. GDPR - krátký a praktický pohled do běžného školního prostředí
d. jak nastavit pravidla ve škole a na co si dát pozor
e. zdroje a didaktické materiály pro další vzdělávání

2. Žák v (ne)bezpečí - pojmy, vysvětlení a reálné příklady
a. kyberšikana
b. kybergrooming
c. sexting
d. Revenge Porn
e. Webcam trolling

3. Sociální sítě - abyste byli v obraze
a. přehled nejpoužívanějších sociálních sítí, způsobů jejich využívání
b. využití sociálních sítí ve škole a při komunikaci s rodiči a žáky
c. zneužití sociální sítí a hrozící rizika pro školu, učitele, žáka

4. Krádež profilu
a. proč si chránit přístup do svých profilů
b. ukázka důsledků a následků krádeže profilu na soc. síti (články z novin
a internetových deníků)
c. Jak si zabezpečit profil, dodržování bezpečnostních pravidel,
dvoufázové přihlášení

5. Fake news, falešné a nepravdivé zprávy
a. vysvětlení pojmů a ukázka skutečných kauz a článků
b. způsob jak prověřovat a ověřovat informace, fotografie a videa
c. praktická ukázka ověření informace

6. e-Stopa - Co o nás internet ví

a. každý uživatel, aktivní či neaktivní, zanechává ve světě internetu za
sebou ohromné množství informací.
b. Co můžeme ovlivnit, jak se chovat a jaké informace o sobě
zveřejňovat?

c. Zákaznické a slevové karty - obrovské množství dat, často i intimních,
o sobě jen tak dáváme k dispozici společnostem a firmám, kde
nakupujeme.
d. Jak omezit svoji e-stopu na minimum a proč.

7. viry, cryptolockery a jiná havěť

a. co je to počítačový vir
b. ukázka aktuálních bezpečnostních hrozeb
c. jak předcházet napadení počítače, telefonu

8. KDE HLEDAT POMOC